PIT-28

Deklaracja PIT-28 stanowi druk, który wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy:

  • Do 20 stycznia zgłosili rozliczanie podatku z działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • Jeżeli rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – zgłoszenia dokonali przed uzyskaniem pierwszego przychodu,
  • Zgłosili opodatkowanie najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego nie później niż do 20 stycznia, a jeżeli  rozpoczęli tę formę zarobkowania w trakcie roku – jeżeli zgłoszenia dokonali do dnia, w którym należy zapłacić podatek za dany okres rozliczeniowy,
  • W roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskali z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu przychodów w wartości przekraczającej 150.000 euro, w tym również z tytułu udziału w spółce cywilnej lub jawnej,
  • Nie uzyskali z działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego przychodów, które spowodowałyby konieczność rozliczania w trakcie roku podatkowego.

Na druku PIT-28 składanym za 2013 r., nie można wykazywać kosztów uzyskania przychodów. Te stanowią bowiem wyłącznie przywilej podatników którzy wybrali opodatkowanie według skali lub podatek liniowy.

Na PIT-28 można natomiast rozliczać ulgi podatkowe, w tym istnieje prawo uwzględnienia straty, wykazanej w latach przed przejściem na ryczałt ewidencjonowany. Podatnik nie skorzysta jednak z ulgi prorodzinnej, natomiast może korzystać z innych odliczeń od podatku, w tym z tytułu obniżenia podatku o kwotę 7,75% podstawy składek, zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne czy z ulgi abolicyjnej.

Do deklaracji PIT-28 dołączyć należy PIT-28/A lub PIT-28/B oraz odpowiednio załączniki dotyczące ulg podatkowych PIT/O i PIT/D.

Podatnik nie może rozliczać na PIT-28 przychodów dzieci, doliczenie ich dochodów wymaga dodatkowego wypełnienia PIT-36.

Podatnik nie może na PIT-28 rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. W obu przypadkach wyłączone jest również takie rozliczenie z pozostałych przychodów podatnika, czyli takich, które nie były rozliczane według skali podatkowej. Wyjątek stanowią prywatne przychody rozliczane ryczałtem z tytułu najmu podnajmu i dzierżawy oraz poddzierżawy. Ich opodatkowanie ryczałtem nie wyłącza prawa rozliczania się wspólnie z pozostałych przychodów opodatkowanych według skali 18 i 32%.

Deklarację PIT-28 składać należy nie później niż do końca stycznia roku 2014, czyli do końca stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Niedochowanie terminu może powodować odpowiedzialność karną i odsetkową.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>