Który PIT roczny dla kogo? Jaki PIT wypełnić?

Do wyboru podatnika w 2014 roku, rozliczającego zarobki uzyskane w 2013 r. jest łącznie 9 deklaracji. Jest to ta sama ilość, co w roku poprzednim. Zakładamy przy tym, że podatnik jest polskim obywatelem a nie osobą z zagranicy, która zarabia w Polsce.

Przedsiębiorca rozlicza się składając:
PIT-36 – jeśli rozlicza się według skali podatkowej na zasadach ogólnych
PIT-28 – jeżeli płaci podatek ryczałtowy i wybrał go do 21 stycznia 2013 r. oraz nie utracił tej możliwości rozliczenia w trakcie roku,
PIT-16A – jeżeli podatek opłaca poprzez kartę podatkową, czyli w formie ryczałtu a na koniec roku deklaruje tylko wartość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
PIT-36L – jeśli rozlicza się liniowo według stawki 19% dochodu, dokonał wyboru do 21 stycznia 2013 r. oraz nie utracił prawa do tej formy w trakcie roku,

Jeżeli zarabia się na etacie, czyli na umowę o pracę (nie ważne czy zawartą w roku jedną czy więcej umów o pracę) – wybierzesz PIT-37. Podobnie, jeżeli zarabia się wykonując umowę o dzieło lub umowę zlecenie za pośrednictwem pracodawcy opłacającego zaliczki, wypełniać należy PIT-37 .

Jeżeli właściwe będzie rozliczenie wspólnie z żoną lub mężem – można wypełnić PIT-37, ale jeśli macie jakieś szczególne dochody, to może mieć zastosowanie również PIT-36. W żadnym wypadku nie wypełnicie PIT-36L lub PIT-28 (oprócz najmu prywatnego) jeżeli chcecie rozliczać się łącznie.

Jeżeli doliczasz przychody małoletnich dzieci do swoich własnych – składasz PIT-36, nigdy PIT-37.

Jeżeli poza zarobkami z tytułu umowy o pracę uzyskujesz również kwoty, z których zaliczki na podatek opłacasz samodzielnie (np. umowy zlecenie, dzieło, tzw. inne źródła przychodów) – wybierzesz PIT-36.

Jeżeli prowadzisz najem nieruchomości i w związku z tym:

  • do 21 stycznia 2013 r. wybrałeś ryczałt ewidencjonowany oraz nie utraciłeś tej formy w trakcie roku – wybierzesz PIT-28,
  • stosujesz do najmu zasady ogólne – skalę podatkową – wybierzesz PIT-36,
  • posiadasz przychody z umowy o pracę oraz najem według skali – wybierzesz PIT-36,
  • posiadasz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, a najem rozliczasz na zasadach ogólnych według skali – wybierzesz dwie deklaracje – PIT-28 i PIT-36

Jeżeli nie korzystasz z ulg podatkowych i chcesz, żeby deklarację złożył za ciebie pracodawca – przed 10 stycznia 2013 roku złóż oświadczenie PIT-12.

Jeżeli rozliczasz się z przychodów z tytułu zbycia nieruchomości:

  • nabytych lub wybudowanych przed 1 stycznia 2009 r. - złożysz PIT-36,
  • nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r., aż do roku obecnego - złożysz PIT-39.

Pamiętaj, nie musisz płacić zaliczek ze sprzedaży nieruchomości, opłacasz wyłącznie podatek roczny. Ważne, że sprzedaż prywatna nabytych przed ponad 5 laty nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.
Jeśli przychody z giełdy lub ze sprzedaży udziałów w spółkach – wypełnić należy deklarację PIT-38.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>