Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to wartość dochodu, który po naliczeniu podatku i odjęciu kwoty 556,02 zł nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego. W roku 2014 w rozliczeniu za 2013 rok, kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł.

Przykład

Zarabiałem miesiąc na umowę o pracę. Uzyskałem 3202,26 zł brutto. Po odjęciu ryczałtowych kosztów uzyskania 111,25 zł wartość dochodu wynosi 3091 zł, podatek według stawki 18% wynosi 556,38 zł i po odjęciu kwoty wolnej czyli 556,02 wynosi 0,36 gr, a podlegając zaokrągleniu do pełnych złotych – jego wartość wynosi 0 zł. 
Warto pamiętać, że 3091 zł to kwota dochodu, po odliczeniu przysługujących podatnikowi ulg oraz odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, zatem jest to czysta kwota, od której obliczany jest podatek. W praktyce podatnik może otrzymać wyższe wynagrodzenie, gdyż odlicza wcześniej wyższe koszty uzyskania, korzysta z różnorodnych ulg odliczanych m.in. od dochodu. W przypadku ulg odliczanych od podatku, to nie powodują one podwyższenia kwoty wolnej od podatku, ale pozwalają, by nawet przy wyższych przychodach podatek wyniósł 0 zł.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>