Ważne terminy dla rozliczeń podatkowych w 2014 r.

Kalendarz dat istotnych, które obowiązują w 2014 r. rozpoczyna się już z początkiem stycznia.

Nie sposób nie zauważyć, że druki PIT dzieli się na dwie grupy – druki związane z oświadczeniami dotyczącymi roku 2014, czyli tego, w jakiej formie będziemy zarabiać w tym roku oraz deklaracje co do przychodów z roku poprzedniego, składane za 2012 r. Pierwsza grupa oświadczeń złożona musi być z początkiem stycznia 2014, druga grupa – deklaracji – trafić musi do organów podatkowych pomiędzy styczniem a kwietniem 2014 r. Niedopełnienie terminu może być bardzo niekorzystne w skutkach – może powodować nawet utratę określonych uprawnień podatnika do opodatkowania w określonej formie.

 

Rozliczenia podatkowe w 2014 roku w datach – kalendarz podatnika i płatnika

Daty ważne dla pracownika
Daty ważne dla pracodawcy/przedsiębiorcy

Data

Rodzaj druku Czego dotyczy Data Rodzaj druku Czego dotyczy

10.01.2014

PIT-12 Składa się go po to, by PIT złożył pracodawca za pracownika 9.01.2014 PIT-12 Do 9 stycznia PIT-12 powinien trafić do pracodawcy

20.01.2014

Oświadczenie na piśmie Wybór formy zryczałtowanej rozliczeń najmu prywatnego za rok 2014 20.01.2014 PIT-16 Deklaracja o zastosowaniu karty podatkowej w 2014 r.

 

    20.01.2014 oświadczenie Wybór formy ryczałtowej w działalności gospodarczej w 2014 r.

31.01.2014

PIT-28 Rozliczenie roczne podatku ryczałtowego (najem prywatny itd.) uzyskanych w 2013 r. 31.01.2014 PIT-4R Deklaracja o wysokości zaliczek na podatek pobranych w roku podatkowym

 

31.01.2014 PIT-8AR Deklaracja o pobranym podatku ryczałtowym od niektórych przychodów

 

31.01.2014 PIT-28 Rozliczenie roczne podatku ryczałtowego (z tytułu działalności gospodarczej itd.)

 

28.02.2014 PIT-16A Deklaracja o składkach na ubezpieczenia zdrowotne podatników opłacających podatek kartą podatkową

 

28.02.2014 PIT-11 Informacja o kwotach zaliczek na podatek w roku podatkowym

 

28.02.2014 PIT-8C Deklaracja o przychodach rozliczanych bez pośrednictwa płatnika z innych źródeł, kapitałach pieniężnych oraz wypłaconych stypendiach

 

28.02.2014

PIT-40A Rozliczenie roczne za emeryta i rencistę – dokonywane przez organ rentowy

 

28.02.2014

PIT-40 Rozliczenie roczne sporządzane za pracownika, który złożył PIT-12

 

28.02.2014

IFT-1R/IFT-3  Informacja dla osób niemających w Polsce miejsca zamieszkania/dla faktycznego lub pośredniego odbiorcy świadczeń

30.04.2014

PIT-37 Deklaracja dla rozliczających przychody za pośrednictwem płatnika

30.04.2014

PIT-36 Deklaracja dla rozliczających dochody bez pośrednictwa płatnika
30.04.2014 PIT-36 Deklaracja dla rozliczających przychody bez pośrednictwa płatnika  30.04.2014 PIT-36L Deklaracja rozliczających podatek liniowo
30.04.2014 PIT-38 Deklaracja rozliczających przychody z kapitałów pieniężnych      
30.04.2014 PIT-39 Deklaracja przychodów z nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 2008 r.      
30.04.2014 PIT-36 Dla osób rozliczających przychody z nieruchomości       

 

 

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>